80 שנות שירות ועשיה

בין שפע הפעילויות שקידמה לשכת הספנות הישראלית במהלך שנות פעילותה:
  • קידום תרומתו הייחודית של ענף הספנות לכלכלת ישראל.
  • תמיכה בתכנית פיתוח ומודרניזציה לנמלי הים של ישראל, במטרה לאפשר להם לעמוד בהצלחה בתחרות הבינלאומית והאזורית.
  • שכנוע קהילת העסקים הבינלאומית ביתרון הלוגיסטי של נמלי הים של ישראל כמרכזי שיטעון אזוריים.
  • מאמץ רב-שנים להסמכה חוקית של רישוי מקצוע סוכני אוניות.
  • שיתוף פעולה עם רשויות הנמלים והמכס בישראל והמגזר העסקי בכלל, כדי לקדם את יישומן של מערכות דיווח ותקשורת אלקטרוניות בתהליכי העבודה.
  • בתחום הביטחון (האבטחה), לשכת הספנות הישראלית פועלת בשיתוף פעולה עם הגופים הרלוונטיים כדי להתאים את צורכי סחר החוץ והספנות לדרישות אלה.
  • להבטיח שכל שינוי או רפורמה בתעריפים הנוכחיים בנמלי ישראל ייושם על ידי הרשויות תוך מעורבות פעילה של לשכת הספנות הישראלית.
  • קידום ותמיכה ביוזמות חינוכיות בתחום ההכשרה המקצועית ושיפור השירות של עובדי חברות ספנות, תוך שיתוף פעולה הדוק עם המכון להכשרה ימית בחיפה, אוניברסיטת חיפה, המכללה למינהל ומכון וידרא לחקר הספנות והתעופה.
  • לשכת הספנות הישראלית מעודדת את הנהגתם של מדדי ביצוע עיקריים כדי לקבוע תקן משווה לרמות השירות של נמלי הים. למטרה זו אנו מקיימים קשרים עם חברות הנמלים ומוסדות אקדמיים.
  • לשכת הספנות הישראלית קבעה קוד אתי שמהווה את היסוד ליחסי העבודה בין סוכני הספינות. הקוד האתי נוסח ואושר על ידי כל חברי לשכת הספנות הישראלית ואומץ כחלק מתקנון הלשכה.
 
חזרה לאודות הלשכה  >>

בעלי תפקידים בלשכת הספנות  >>

ייצוג וקידום  >>
עם הפנים קדימה  >>
ייצוג הולם  >>
תקנון הלשכה והקוד האתי  >>
 
חדשות ועדכונים