תקנון הלשכה והקוד האתי

לשכת הספנות הישראלית קבעה קוד אתי שמהווה את היסוד ליחסי העבודה בין סוכני הספינות. הקוד האתי נוסח ואושר על ידי כל חברי לשכת הספנות הישראלית, ואומץ כחלק מתקנון הלשכה.

הקוד האתי מהווה בסיס מכריע ליצירת והפנמת סביבת עבודה נטולת אינטרסים זרים, לצד גיבוש דפוסי עבודה מוסכמים, שבבסיסם ניצב ערכיו של הקוד האתי. כל אלו מהווים תנאי הכרחי לתפקוד תקין וראוי של לשכת הספנות הישראלית, כמו גם להצלחתם העסקית של חבריה.
 
האתיקה ומהות הקוד האתי
בניסיון להשיב על השאלה "קוד אתי מהו"?" מצטט אריה רשף, ראש צוות פיתוח הקוד האתי בעמותה הישראלית לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנוש, את דבריו של הפרופסור אסא כשר, ראש הקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה ע"ש לאורה שוורץ-קיפ באוניברסיטת תל-אביב. אסא כשר שימש, בין השאר, כיו"ר "הוועדה לניסוח כללי התנהגות( אתיקה) של חיילי צה"ל".
קרא עוד
יישום הקוד והטמעתו בין חברי לשכת הספנות הישראלית
הנחת העבודה הבסיסית המונחת ביסוד גיבוש הקוד, יישומו והטמעתו, היא, כי יש בו כדי לתרום לעידוד השמירה על החוק בפעילותם העסקית של חברי הלשכה. בקבלתה ובאימוצה של לשכת הספנות הישראלית את מהותו ועיקריו של הקוד האתי, כפי שהוא מנוסח במסמך זה, היא מכוננת את התנהלותם העסקית של כלל חבריה, ממלאי התפקידים בה ומטעמה, במסגרת חוקית ידועה ומוסדרת, על בסיס ערכי הליבה שלה.
קרא עוד
הצהרת מחויבות אישית לקוד האתי
קוד אתי זה מהווה נספח לתקנון הלשכה, אשר הנוסח הסופי והמחייב שלו אושר באספה כללית של חבריה מיום 3.5.1999. הקוד אינו גורע, כמובן, אף לא אחד מסעיפי התקנון אלא מוסיף עליהם, מחדד ומחזק את תוקפם.
קרא עוד
הקוד האתי של לשכת הספנות הישראלית
הקוד האתי של לשכת הספנות הישראלית מניח בסיס אחיד ומוסכם על כלל החברים ליצירת דפוסי עבודה נאותים וראויים בלשכת הספנות הישראלית. דפוסים אלה מושתתים ומבוססים על ערכי הליבה המאפיינים את מכלול הפעילות והעשייה שלנו
קרא עוד
חדשות ועדכונים