הצהרת מחויבות אישית לקוד האתי

קוד אתי זה מהווה נספח לתקנון הלשכה, אשר הנוסח הסופי והמחייב שלו אושר באספה כללית של חבריה מיום 3.5.1999. הקוד אינו גורע, כמובן, אף לא אחד מסעיפי התקנון אלא מוסיף עליהם, מחדד ומחזק את תוקפם.

כל חבר בלשכת הספנות הישראלית, לרבות הבכירים שבחברי הנהלתה, יצהיר בפני מליאתה, לאחר שקרא את הקוד, הבין אותו לאשורו וקיבל על עצמו אחריות אישית ליישומו במגעיו עם כל גורמי הספנות, בים וביבשה, על כך שהוא מבין את דרישות הקוד. הצהרתו תכלול התחייבות לקיימו ככתבו וכלשונו ולפעול ברוחו ובהשראתו.
 

חזרה לתקנון הלשכה  >>
חדשות ועדכונים