פיתוח תשתיות הנמלים

לשכת הספנות הישראלית עוקבת מקרוב אחר נושא פיתוח תשתיות הנמלים. רשימה ארוכה של נושאים קשורה לעניין, הדורש מתן מענה לסוגיות רבות (עיכוב בהחלטות ממשלה, תחזיות סחר, סל האניות הצפוי לפקוד את הנמלים, בעיות ארגוניות, בעיות סטטוטוריות ועוד).

לאור מצב זה החליט ועד לשכת הספנות הישראלית לקיים ביולי 2012 יום עיון מקצועי, בו השתתפו התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר, איגוד המשתמשים, מועצת המובילים, משרדי התחבורה והאוצר, חברת נמלי ישראל (חנ"י) ומספר מצומצם של חברי ועד הלשכה.

מסקנות יום העיון קובצו למסמך מסודר, שבעקבותיו שואפים בלשכה לקיים יום עיון נרחב יותר, בהשתתפות גופים נוספים (עיריות, המשרד להגנת הסביבה, מל"ל, המועצה הארצית לתכנון ובניה, חברות הנמלים ועוד), כמו גם חברי הגופים המשתמשים ואורחים הקשורים לנושא.

לצד כל אלו, פעלה לשכת הספנות רבות והיתה מעורבת באופן מעמיק בכל הקשור לרפורמה בתעריפי הנמלים, במטרה שהרפורמה תוזיל את העלויות ותגביר את התחרות. כמו כן, התמודדה לשכת הספנות הישראלית בהצלחה רבה מול הממונה על ההגבלים העסקייים בנושא המורכב של מתן פטור הסוג על ידי הממונה להסכמים תפעוליים (CONSORTIUM) ספנותיים.