ספנות במספרים

  • כ-98% מכמות המטענים לישראל וממנה עוברים בים.
  • כ-2 מיליון מכולות מגיעות או יוצאות מישראל בשנה.
  • היקף הסחורות עומד על יותר מ-65 מיליון טון בשנה.
  • היקף המסחר עולה על 400 מיליארד שקל לשנה.
  • למעלה מ-100 אלף עובדים פועלים במסגרת "קהילת ים"
  • בישראל פועלים שישה נמלים: אשדוד, חיפה, אילת והנמל הפרטי מספנות ישראל, וכן הנמלים הייעודיים אשדוד (שינוע פחם) ואשקלון (שינוע דלקים ותזקיקים).
  • צי האוניות הישראלי מונה 53 אוניות.
  • היקף הסחר בסחורות רשם ב-20 השנים האחרונות גידול ממוצע של 2% בשנה.