מדד שביעות הרצון

בוועידה השנתית של קהילת הים בענייני סחר, תובלה ולוגיסטיקה - PORT2PORT 2012 – שנערכה באביב 2012, הציגה לשכת הספנות הישראלית לראשונה, את תוצאותיו של מחקר שנערך עם מכון Market Watch, הבוחן את שביעות הרצון מהשירותים להובלה הימית.

המחקר הקיף מאות משתמשים, בהם חברות ספנות על סוכניהן, יבואנים ויצואנים, מובילים יבשתיים ועוד.

"בחודש פברואר 2012, סיימנו תקופה של שבע שנים ראשונות, מאז הוחלט לפצל את רשות הנמלים לארבע חברות", הסביר נשיא לשכת הספנות הישראלית, ד"ר יורם זבה, לעיתונאים שהגיעו לסקר את האירוע. "אנו עדים מאז לשינויים שונים ולרוח של תחרות. העולם השתנה לא מעט, וגם ענף הספנות עבר טלטלות. ראשי ענף הספנות מאמינים שנכון לקבל משוב איכותי ומדיד, מהגורמים השונים המעורבים בתהליך של שרשרת האספקה הימית".

לדבריו, ישראל אמנם נמצאת על עורקי הסחר הראשיים של העולם, אולם אין זה מובן מאליו שקווים ראשיים של חברות ספנות יפקדו אותם בדרכם בין המזרח והמערב. "לא חסרים נמלים שהיו שמחים להחליף את נמלי ארצנו כנמלי פקידה ישירה. היכולת שלנו לדעת מהן נקודות החוזק והחולשה, תסייע לנו ולמקבלי החלטות, על מנת שכולנו נזכה בשירות טוב יותר".

הסקר שערכה לישכת הספנות הישראלית, כמו גם מסקנותיו המרתקות, עורר עניין רב ופורסם בהרחבה הן בעיתונות הכללית והן בעיתונות המקצועית. באופן זה, הוחלט להפוך את הסקר לפרויקט קבוע, תוך לימוד הלקחים ושיפורו בהתאם.