ח.מ. 392.2017 הודעות לימאים מס' 101.17 ו-102.17
ח.מ. 392.2017 הודעות לימאים מס' 101.17 ו-102.17
קרא עוד
Circular 391.2017 Situation in Israeli Ports 17.8.2017
Circular 391.2017 Situation in Israeli Ports 17.8.2017
קרא עוד
Circular 390.2017 Situation in Israeli Ports 16.8.2017
Circular 390.2017 Situation in Israeli Ports 16.8.2017
קרא עוד
Circular_ 389.201-התקלה בתס"ק-ים נפתרה
Circular_ 389.201-התקלה בתס"ק-ים נפתרה
קרא עוד
Circular 388.2017 Situation in Israeli Ports 15.8.2017
Circular 388.2017 Situation in Israeli Ports 15.8.2017
קרא עוד
Circular_ 387.2017-תקלה בחדר השרתים חנ-י
Circular_ 387.2017-תקלה בחדר השרתים חנ-י
קרא עוד