הכשרה מקצועית

מראשית ימיה, בשנות ה-30 של המאה שעברה, היווה קידום החינוך הימי בסיס פעולתה של לשכת הספנות. עם קום המדינה, נהפכה לשכת הספנות הישראלית למעורבת בנושאים אלו במידה רבה עוד יותר, והיתה פעילה בעריכת קורסים ייעודיים בענפי הספנות החופיים - מקצועות כגון סוכני אונייה ופקידים המתמחים במקצועות הענף. עם השנים השתכללו והתעבו תוכניות הלימודים, ומספר הלומדים בקורסים השונים הלך וגדל.

בשנות הששים התעורר ביתר שאת הצורך בכוח אדם איכותי על האוניות הישראליות, והלשכה החלה לפעול לקידום קורסים לספנות ימית, עבור קציני סיפון ומכונה בצי הסוחר הישראלי.
 

מקצוענות ואתיקה

לשכת הספנות הישראלית מעורבת כיום בנושא תחיקה, כגון הכרה במקצוע הסוכן כמקצוע רשום ובייעול העבודה הלוגיסטית בנמלים ובדרכים אליהם. הלשכה אף שואפת למלא תפקיד מרכזי יותר בנושאי ספנות למיניהם ובכך להשפיע על ההחלטות המתקבלות בממשלה בנוגע לעתיד הנמלים. 

ועד הלשכה ער לחשיבות השכלתו המקצועית של הסוכן, לידיעת חוקים, נהלים ותקנות בנמל, במכס, בתחום מטבע זר ומיסוי, ספנות ומשפט ימי, וכיום במיוחד – גם בנושא הביטחון. למותר לציין כי אמינותו והגינותו של הסוכן משפיעים לא רק על עסקיו הוא, אלא גם על דימוי הלשכה. לכן יוזמת לשכת הספנות הישראלית הדרכה ייעודית מקצועית של עובדי ספנות בתחום הטיפול באוניות ובמטענים.

נושא מהותי זה אף מעוגן בקוד האתי של הלשכה: "לשכת הספנות הישראלית תיזום ותעודד בניית תכנית לימודים מסודרת ושיטתית להסמכה ולרישוי רשמיים של סוכני אניות כתנאי הכרחי לעיסוקם כסוכנים, במטרה לסתום פרצות קיימות, המאפשרות לאנשים בלתי מקצועיים (שאינם מחויבים לכללי האתיקה) להשתרבב למקצוע ובכך להעיב עליו ולהכתים אותו. הלשכה תעודד רכישת ידע עדכני והשתלמויות תקופתיות סדירות של חבריה בהכרתה את החשיבות הרבה שיש להם כספקי שירותים רבים ומורכבים (והאחריות הרבה המוטלת עליהם מתוקף היותם כאלה) המצויים בקשר עם גופים רבים בתחומים מגוונים".

מאחר שעדיין אין בנמצא מסלול לימוד המכשיר סוכני אוניות כמקצוע, פועלת לישכת הספנות הישראלית לפתיחת קורסים בתחומים שונים שבסיומם מקבלים הלומדים תעודה המעידה על הכשרתם. כדי למלא חסר זה, יוזמת הלשכה בכל העת ימי עיון אשר זכו להצלחה רבה. המפגשים עוסקים במגוון רחב של נושאים, כדוגמת משפט ימי, טיפול במטענים מסוכנים וענייני ספנות. קורסים אלה תורמים להעלאת רמתו המקצועית של הסוכן במידה ניכרת ותורמים לענף כולו.

לצד ההכשרות המקצועיות של בעלי תפקידים בענף, לשכת הספנות אף מכירה בחשיבות הנחלת מסורת ימית לנוער, ופועלת לאורך השנים לעידוד הנוער לשם הכרת הפעילות הימית וההתנסות בה, על ידי תרומה שנתית קבועה למועדוני שיט.
 

הסמכה לטיפול בחומרים מסוכנים

החמרת הדרישות לטיפול בחומרים מסוכנים בעולם, מגבירה את הצורך בעובדים מקצועיים בקרב חברות העוסקות בתחום, ובעקבות הביקוש, ארגנה לשכת הספנות הישראלית, בתיאום עם רשות הספנות והנמלים כגוף המנחה בתחום, בשנת 2012 מספר קורסים בנושא רגיש ומורכב זה – "קורס רענון בנושא שינוע סחורות מסוכנות".

על פי נתוני הלשכה, הביקושים לקורסים ולהסמכות הקשורות בטיפול בחומרים מסוכנים, גדלים משנה לשנה.

שינוע מטענים מסוכנים מהווה חלק בלתי נפרד מהפעילות התעשייתית והלוגיסטית בה מעורבים מפעלי תעשייה, משלחים, חברות ספנות ונמלים. הגורמים שמטפלים בחומרים אלה מגלים לרוב אחריות ציבורית מיוזמתם, במטרה ללמוד ולהתעדכן. ברשימת נושאי הקורס ניתן למצוא את ההגדרות הבינלאומיות של המטענים (קיימות אלפי הגדרות על בסיס סיווג של ארגון האומות המאוחדות), הדרישות לאריזתם, נהלי השינוע שלהם, הטיפול במסמכים ופרטי הדיווח המלווים את המטענים.


 
חדשות ועדכונים